„Kronika.waw.pl”

„Kronika waw.pl” telewizyjny magazyn Warszawy, który powstaje pod auspicjami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego. Stale towarzyszy najciekawszym inwestycjom stolicy, odkrywa ciekawych warszawiaków o niezwykłych profesjach i niecodziennych pasjach, prezentuje i zapowiada wydarzenia kulturalno-społeczne, te wielkie i te lokalne choć równie ciekawe. Autorzy Kroniki wyszukują i przedstawiają interesujące inicjatywy mieszkańców, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych czy władz miasta. W pięciominutowych formach, ukazujących się dwa razy w tygodniu, starają się ująć to co dzieje się w stolicy z trochę innej perspektywy.