„Sienkiewicz mniej znany…”

Film przygotowany na 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Dokument podejmuje jeden z najmniej znanych wątków jego życia i działalności, jakim było zaangażowanie w spraw narodowe oraz jego filiacje polityczne. To pierwsza próba nakreślenia sylwetki tego wybitnego Polaka jako czynnego uczestnika życia społeczno – politycznego w burzliwych dla Polski latach przełomu wieków XIX i XX.